Lunds Hundungdom

Våra kommittéer

Just nu är våra kommittér obemannade. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till LHU!

Utbildningskommitténs främsta ansvar är att utbilda nya instruktörer och fortbilda instruktörer som redan är aktiva. Denna kommitté planerar all kursverksamhet inom LHU - återkommande kurser är juniorkurs, nybörjarkurs, fortsättningskurs, agilitykurs och lydnadskurs. 

Nya inslag har tidigare varit våra korttidskurser som omfattar 2-5 träningstillfällen om olika former av hundsport och skötsel av hundar. Dessa kurser börjar efter anmält intresse från instruktörer och klubbmedlemmar.  

 

Aktivitets- och tävlingskommittén håller i klubbens tävlingar och andra aktiviteter så som skogsdagar, föreläsningar eller julfest. En av kommitténs mest populära inslag är LHUs Sommarläger där man under två dagae får prova på många olika och roliga aktiviteter inom hundsporten – spårning, vattenapport, flyball, freestyle och myckert mer. 

Har man funderinger eller förslag på aktiviteter kan man vända sig till denna kommitté. 

 

Huskommittén har fyra huvuduppgifter – inköp av fika, förvalta klubbens bibliotek, inköp av kontorsmaterial samt att hålla kontakten med Lunds Brukshundklubb. Fika inköpas 4 gånger per år enligt medlemmarnas önskemål och säljs sedan under kurstillfällens pauser. Fikakassens mål är inte att gå med vinst och säljs därför till ett lågt pris. 

LHUs bibliotek innehåller böcker och annat material som är tillgängliga för klubbens medlemmar att låna. I biblioteket finns nya böcker om hundträning och skötsel men även utstyrsel som spårselar, spårlinor, flytvästar, klövjeväska, apportbockar, koner m.m. Fråga din instruktör ifall du är sugen på att ta en titt och kanske låna något.