Mål & Värderingar

Mål

Genom vårt arbete i LHU vill vi bedriva ungdomsvårdande verksamhet. Vi hoppas på att kunna öka förståelsen för hundhållningen i samhället. Vi vill sprida kunskap om hundens vård och fostran. Dessutom vill vi verka som en naturlig övergång till SKKs läns- och specialklubbar.

Värderingar

I LHU är vi öppna för alla ungdomar med eller utan egen hund. Vi arbetar efter ideella och demokratiska principer. Vi är obundna av religiösa eller politiska åsikter. Våra aktiviteter är både drog- och alkoholfria.