Styrelsen

Vår Styrelse

Här presenterar vi vår nuvarande styrelse. Styrelsen röstas fram vid varje årsmöte. Vill du vara med i styrelsen? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt!

Ordförande & Skattmästare

Vice Ordförande

Webbansvarig

Skattmästare

Sekreterare