Styrelsen

Vår Styrelse

Här presenterar vi vår nuvarande styrelse. Styrelsen röstas fram vid varje årsmöte. Vill du vara med i styrelsen? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt!

Ordförande

Tessan

Sekreterare

Annika

Kassör

Information om att sitta i styrelsen

Ordförande:

Är den vars främsta ansvar det är att kalla till styrelsemöten. Ordföranden är klubbens ansikte utåt. Ordföranden är den som organiserar arbetet och har ett övergripande ansvar att varje uppgift blir gjord (ordföranden behöver dock inte göra alla uppgifter själv, det är ett samarbete!). Brukar vara den avgörande rösten om ledamöternas röster går jämnt ut vid röstning.

 

Vice Ordförande:

Agerar ordförande när ordinarie ordförande inte är närvarande samt hjälper ordförande att organisera arbetet. I övrigt är den en vanlig ledamot.

 

Skattmästare:

Tar hand om kontantkassan. Håller kontakten med kassören och revisorerna (Notera att personen är ansvarig för ekonomin men att vi kan köpa in tjänsten).

 

Ledamöter:

Går på möten. Representerar medlemmarna. Röstar på de förslag som kommer upp på mötet.

 

Valberedning:

Hitta nya kandidater till kommande styrelse.

 

Vi jobbar tillsammans för de aktiviteter som medlemmarna vill ha. Det kan vara läger, tävlingar, kurser, föreläsningar, gemensamma promenader med mera!

 

Är du eller någon du känner intresserad? Tveka inte att höra av dig, lättast att få tag på oss är via instagram och mailen som är @lundshundungdom på instagram och lundshundungdom@hotmail.com